26.1.09

Γίνε εθελοντής στην Αίγυπτο

Γίνε αυτός/ή που είσαι. Ανακάλυψε νέους τρόπους σκέψης και έκφρασης. Πώς;

Η μη κυβερνητική οργάνωση ANCE (Δίκτυο Εμπειρογνωμόνων Αθήνας / www.ance-hellas.org) αναζητά νέους 18-30 ετών, που ενδιαφέρονται να προσφέρουν εθελοντική εργασία στην Αίγυπτο για διάστημα 6 μηνών, στα πλαίσια του προγράμματος της «Εκπαίδευση για όλους» που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση - Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία.Το πρόγραμμα «Εκπαίδευση για όλους» έχει ως στόχο να προωθήσει τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας και ειδικότερα τον Στόχο 2 «Να επιτευχθεί καθολική πρόσβαση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση».

Οι εθελοντές θα στηρίξουν τις υπάρχουσες δράσεις της ANCE στην Αίγυπτο, στα πλαίσια του προγράμματος της «Ένας Ακόμη Πάει Σχολείο», που έχει σκοπό να δώσει την ευκαιρία σε λιγότερο ευνοημένα παιδιά να αποκτήσουν πρόσβαση στην εκπαίδευση και στη γνώση, ώστε να μπορέσουν να επιλέξουν το μέλλον τους και να ξεφύγουν από τον κύκλο της φτώχειας που οδηγεί στον κοινωνικό αποκλεισμό.

Οι εθελοντές, σε συνεργασία με τον φορέα φιλοξενίας EFYF θα πραγματοποιήσουν τις ακόλουθες δραστηριότητες:

Αναζήτηση και επιλογή μαθητών για να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Ένας ακόμη πάει σχολείο».
Υλοποίηση δράσεων υποστήριξης των μαθητών.
Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες διαπολιτισμικής μάθησης.
Επαφές και διοργάνωση εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης με φορείς και άτομα της τοπικής κοινωνίας: εκπαιδευτικούς, γονείς, φοιτητές, πανεπιστήμια.
Ενημέρωση των μελών και εθελοντών της EFYF για το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας καθώς και για άλλα προγράμματα που υποστηρίζουν την ενεργό συμμετοχή και την κινητικότητα των νέων.

Έξοδα συμμετοχής δεν υπάρχουν. Τα έξοδα ταξιδιού, ασφάλισης, διατροφής, διαμονής καθώς και ένα μικρό επίδομα καλύπτονται από το πρόγραμμα.Εάν επιθυμείτε να συμμετέχετε στο πρόγραμμα παρακαλούμε μπορείτε να στείλετε ένα βιογραφικό σημείωμα καθώς και μία επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (motivation letter) στην ANCE,
e-mail: kbibiri@ance-hellas.org, έως την 1η Φεβρουαρίου 2009.

Για περισσότερες πληροφορίες :
ANCE (Δίκτυο Εμπειρογνωμόνων Αθήνας / http://www.ance-hellas.org/ )
Τηλ.: 210 8215343 και 8215044.
*στη φωτογραφία βλέπετε αφίσα που διαφήμιζε την ταινία Persona του Ι. Μπέργκμαν

No comments: