2.4.13

Επιστημονικές εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο

 
Vendredi 5 avril / Παρασκευή 5 Απριλίου 2013
 
Cοlloque (en français)
Συνέδριο (στα Γαλλικά)
09:30 - 13:00 / 17:00 – 20:00, Salle de conférences de l’École Française d’Athènes, Didotou 6, 10680 Athènes 
ÉCOLE FRANÇAISE D’ATHÈNES – PROJET LABEX TRANSFERS
Portraits de Victor Bérard programme/πρόγραμμα
 
Samedi 6 avril / Σάββατο 6 Απριλίου 2013
 
Cοlloque (en français)
Συνέδριο (στα Γαλλικά)
09:30 - 12:30 / 17:00 – 20:00, Salle de conférences de l’École Française d’Athènes, Didotou 6, 10680 Athènes 
ÉCOLE FRANÇAISE D’ATHÈNES – PROJET LABEX TRANSFERS
Portraits de Victor Bérard programme/πρόγραμμα

No comments: