6.4.12

Παρασκευή στις 3: Συναυλίες στη Βιβλιοθήκη.



Σύλλογος οι Φίλοι της Μουσικής
Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος "Λίλιαν Βουδούρη"
Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Αθήνα
τηλ. 210 7282771, fax: 210 7259196

No comments: