16.7.09

5-7.11.2009 - «Η Κοινωνία της Διακινδύνευσης: Προκλήσεις στον 21ο αιώνα»

Η Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία, έχοντας ως κύριο στόχο να προωθήσει τον επιστημονικό διάλογο των Κοινωνιολόγων, αλλά και τον ευρύτερο προβληματισμό των Κοινωνικών Επιστημόνων, διοργανώνει στην Αθήνα Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο στις 5 – 7 Νοεμβρίου 2009. Κύρια θεματική του Συνεδρίου είναι «Η Κοινωνία της Διακινδύνευσης: Προκλήσεις στον 21ο αιώνα».

Κύριος ομιλητής θα είναι ο Καθηγητής Ulrich Beck. Επίσης στο συνέδριο θα συμμετάσχουν ειδικοί για το θέμα ομιλητές. Το συνέδριο είναι ανοικτό σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να συμμετάσχει με επιστημονική ανακοίνωση στην παραπάνω θεματική ή και σε οιονδήποτε τομέα κοινωνιολογικού ενδιαφέροντος. Δεκτές είναι προτάσεις για διοργάνωση ειδικών συνεδριών για θέματα κοινωνιολογικού και ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος. Με βάση τα αντικείμενα των περιλήψεων, που θα υποβληθούν, θα συγκροτηθούν από την Οργανωτική Επιτροπή και άλλα ειδικά τμήματα παρουσίασης και συζήτησης καθώς και άλλες ειδικές συνεδρίες, στοιχειοθετημένες κατά επιστημολογικούς τομείς.

Οι περιλήψεις, θα πρέπει να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση
grsociolsoc@gmail.com και να συνοδεύονται από σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

Προθεσμία υποβολής των περιλήψεων: 30 Αυγούστου 2009.
Μέγεθος περιλήψεων: 300 λέξεις.
Μέγεθος βιογραφικού: 200 λέξεις.
Συμμετοχή στο συνέδριο: πενήντα ευρώ (50 €)Φοιτητές,
Προπτυχιακοί και Μεταπτυχιακοί: είκοσι ευρώ (20 €)

http://career.duth.gr/cms/?q=node/33882

και για παιχνίδι:
http://www.amstel-eco-game.gr /

No comments: