16.9.10

Στο Φως της Ύδρας: Timothy Hennessy- Ιωάννης Καρδαμάτης


A coté d'un grand artiste, on ne voit pas la différence
Tu dois être artiste à ta manière

Bashir Nehili

Cher Bashir,

Merci pour cette parole et la photo,
en avant l'apprentissage du Grec alors :)

No comments: