2.10.12

Δωρεάν προγράμματα επιμόρφωσης, αιτήσεις ως 26/10


Το e-learning του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), συνεχίζοντας την πρωτοπορία του στο χώρο της εξ Αποστάσεως (μέσω Διαδικτύου) Εκπαίδευσης, διαθέτει το νέο κύκλο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (30A)

Οι εκπαιδευόμενοι που θα πραγματοποιήσουν εγγραφή στον τρέχοντα εκπαιδευτικό κύκλο θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν επιπλέον ένα από τα ακόλουθα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δωρεάν : 
1. «Ανάλυση των Εξελίξεων στην Ελληνική Οικονομία», 
2. «Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Δεξιοτήτων» ή 
3. «Εκπαιδευτική Ψυχολογία» 
Η επιτυχής ολοκλήρωση των παραπάνω προγραμμάτων οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης. 
Υποβολή αίτησης θα πρέπει να γίνει μόνο για κάποιο από τα προγράμματα του τρέχοντος εκπαιδευτικού κύκλου 30A και όχι για τα προγράμματα «Ανάλυση των Εξελίξεων στην Ελληνική Οικονομία» , «Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Δεξιοτήτων» ή «Εκπαιδευτική Ψυχολογία». Όσοι πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας θα λάβετε μήνυμα στο οποίο θα πρέπει να δηλώσετε εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε σε κάποιο από τα τρία προγράμματα
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν από ένα εύρος 150 προγραμμάτων προπτυχιακής και μεταπτυχιακής επιμόρφωσης που κατηγοριοποιούνται σε 20 εκπαιδευτικές κατευθύνσεις και οδηγούν στη χορήγηση Πιστοποιητικού Εξειδίκευσης ή Επιμόρφωσης. 

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ και απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σχετική εργασιακή εμπειρία. 
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων 26/10/2012 - Έναρξη Μαθημάτων 29/10/2012

E-mail: elearn-secretariat@elke.uoa.gr
Τηλ.: 210-3689354 και 210-3689381
Fax: 210-3689352
Site: http://elearn.elke.uoa.gr

No comments: