26.2.13

Τέταρτη Ακρόαση Νέων Δημιουργών Μικρής Άρκτου


ΙΙΙ. Όροι και άξονες συμμετοχής στην Τέταρτη Ακρόαση Νέων Δημιουργών 

Α. Διάρκεια παραλαβής υλικού: 
 Η Μικρή Άρκτος παραλαμβάνει υλικό και συμμετοχές δημιουργών στην Τέταρτη Ακρόαση, από χτες, Δευτέρα 25/2/2013 έως και την Τρίτη 30/4/2013
Β. Διεύθυνση αποστολής: Η διεύθυνση αποστολής των συμμετοχών είναι η ακόλουθη: 
ΜΙΚΡΗ ΑΡΚΤΟΣ 
Για την ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΚΡΟΑΣΗ ΝΕΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ 
Ταχ. Θυρίδα 79060 Υμηττός 17202 

Γ. Άξονες συμμετοχής 
Στην Τέταρτη Ακρόαση μπορούν να συμμετάσχουν στιχουργοί, συνθέτες και τραγουδοποιοί. Μπορούν επίσης να συμμετάσχουν με έργα τους ένας συνθέτης και ένας στιχουργός από κοινού, στο βαθμό που έχουν ήδη συνεργαστεί και διαμορφώσει ανέκδοτα έργα. 

Οι άξονες για αυτήν ειδικά την Ακρόαση είναι τέσσερις : 
1. Μελοποιημένη ποίηση (αφορά συνθέτες). Σ’ αυτόν τον άξονα, μπορούν να συμμετάσχουν συνθέτες που έχουν μελοποιήσει ποιήματα ποιητών παλαιών ή νέων, ελλήνων ή μεταφρασμένων.  
2. Έντεχνο ελληνικό τραγούδι (αφορά στιχουργούς, συνθέτες και τραγουδοποιούς). Στην κατηγορία αυτή μπορούν να συμμετάσχουν μεμονωμένα στιχουργοί, συνθέτες, τραγουδοποιοί ή συνεργαζόμενοι δημιουργοί (συνθέτες και στιχουργοί με κοινό έργο).  
3. Παιδικά τραγούδια (αφορά στιχουργούς, συνθέτες και τραγουδοποιούς). Στην κατηγορία αυτή επίσης μπορούν να συμμετάσχουν μεμονωμένα στιχουργοί, συνθέτες, τραγουδοποιοί ή συνεργαζόμενοι δημιουργοί (συνθέτες και στιχουργοί με κοινό έργο). 

Η Μικρή Άρκτος πιστεύει πως ο τομέας του παιδικού τραγουδιού, είναι πολύ σημαντικός και πρέπει άμεσα να υπάρξουν εργασίες νέων και παλιότερων δημιουργών που με σοβαρότητα θα δώσουν συνέχεια στις εργασίες παλαιότερων.  

4. Ορχηστρική μουσική (αφορά συνθέτες). Στον άξονα αυτό μπορούν να συμμετάσχουν συνθέτες με ολοκληρωμένες τους δουλειές σε κάθε μουσικό είδος. 

Δ. Όροι συμμετοχής: 1. Για όλους τους συμμετέχοντες: - Δεν υπάρχει η οποιαδήποτε οικονομική συμμετοχή για τους συμμετέχοντες στην Ακρόαση. Τόσο στη διαδικασία Ακρόασης όσο και στην έκδοση του ψηφιακού δίσκου μετά. Όλα τα έξοδα και τις δαπάνες τις αναλαμβάνει η Μικρή Άρκτος. - 
Το υλικό της συμμετοχής των ενδιαφερομένων όπως και τα συνοδευτικά του στοιχεία δεν επιστρέφονται. - 
Στο φάκελο που θα αποστείλετε στην Μικρή Άρκτο πρέπει να υπάρχει ένα σύντομο βιογραφικό σας, ένα τηλέφωνο επαφής και μια ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας. - Αποφύγετε να στείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το υλικό σας. Οι συμμετοχές θα πρωτοκολληθούν άρα πρέπει να είναι σε έντυπη μορφή.  
2. Για τους συμμετέχοντες στιχουργούς: - Αν συμμετέχετε μεμονωμένα σε κάποια από τις προαναφερόμενες κατηγορίες, (έντεχνο ελληνικό τραγούδι, παιδικό τραγούδι) στείλτε έως και 7 τραγούδια σας, εκτυπωμένα και με τα στοιχεία σας όπως διευκρινίζονται στο πιο πάνω όρο. - Αν συμμετέχετε από κοινού με συνθέτη στην αποστολή κοινού έργου, να συμπεριλάβετε στον φάκελο της αποστολής τους στίχους σας εκτυπωμένους όπως και τα στοιχεία του καθενός δημιουργού ξεχωριστά.  
3. Για τους συμμετέχοντες συνθέτες: - Αν συμμετέχετε μεμονωμένα σε κάποια από τις προαναφερόμενες κατηγορίες, (μελοποιημένη ποίηση, παιδικό τραγούδι) στείλτε έως και 7 τραγούδια σας, σε ψηφιακό δίσκο (cd). - Μην μπείτε σε έξοδα ενορχήστρωσης του demo που θα στείλετε.  - Αν συμμετέχετε στην κατηγορία Ορχηστρική Μουσική, να στείλετε συνοδευτικό σημείωμα με μια επεξηγηματική αναφορά για το έργο που στέλνετε. - Τέλος αν συμμετέχετε στην κατηγορία μελοποιημένης ποίησης, να συμπεριλάβετε στο φάκελο αποστολής σας και φωτοτυπίες των στίχων που έχετε μελοποιήσει, τα στοιχεία του ποιητή που έχει μελοποιηθεί και την έκδοση του βιβλίου του, από όπου τον μελοποιήσατε. 
IV. Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της Ακρόασης θα ανακοινωθούν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαΐου, ενώ την ίδια περίοδο, στο βαθμό που υπάρξει αποτέλεσμα από την Ακρόαση Δημιουργών θα ανακοινωθεί και η Τέταρτη Ακρόαση Νέων Ερμηνευτών. Με την ολοκλήρωση και του κύκλου της Ακρόασης Νέων Ερμηνευτών θα κυκλοφορήσει και ο ψηφιακός δίσκος που θα αποτυπώνει και τις δυο διοργανώσεις σε ενιαία μορφή. Θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη με τη συμμετοχή όσων νέων δημιουργών και ερμηνευτών επιλεγούν.

πηγή με όλο το κείμενο:

No comments: