9.6.09

1θέση ΔΕΠ στο τμ. Θεατρικών Σπουδών, Παν/μιο Πελοποννήσου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
1 θέση ΔΕΠ στο τμ. Θεατρικών Σπουδών

Λήξη: 21.07.2009

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ανακοινώνει ότι με την υπ αριθμ. 3444 έγκριση προκήρυξης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 314/5 Μαΐου 2009 τ. Γ, προκηρύσσεται μια (01) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής:
ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
(Βασιλέως Κωνσταντίνου, Παλαιό κτίριο Πινακοθήκης,Ναύπλιο 21100, τηλ.: 27520 96129)
Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Λέκτορα, με γνωστικό αντικείμενο «Σκηνογραφία-Ενδυματολογία: Σχεδιασμός, Εφαρμογές και Θεωρία».

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 21 Ιουλίου 2009.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στη Γραμματεία του Τμήματος
(Βασιλέως Κωνσταντίνου, Παλαιό κτίριο Πινακοθήκης, Ναύπλιο 21100, τηλ.: 27520 96129) όπου μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες.

πηγή:
http://www.diorismos.gr/Dpages/geem/viewitem.php?id=9315&type=procs&position=edu

No comments: