21.3.13

Η γλώσσα και η ποίηση στο Μαράσλειο Διδασκαλείο


To Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και Διδακτικής της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Αθηνών και η Οργανωτική Επιτροπή του Συμπο­σίου Ποίησης συνδιοργανώνουν επιστημονικές συναντήσεις - σεμινάρια Ποίη­σης, με τον γενικό τίτλο «Η γλώσσα στα κείμενα / Ποιητές του κόσμου», στα οποία θα παρουσιαστούν, μέσα από ανθολογήσεις και εισηγήσεις ειδικών με­λετητών, το πρω­τογονικό τραγούδι και μια πλειάδα σημαντικών ξένων ποιητών με παγκόσμια αναγνώριση, χωρίς να προτείνεται ένας σχετικός Κανόνας. Οι συναντήσεις / σεμινάρια, όπου επιδιώκεται ένας ουσιαστικός διάλογος ανάμεσα στους εισηγητές και τους συμμετέχοντες, αποσκοπούν στην αναθέρμανση της μελέτης της ποίησης. 

Τα ποιήματα που θα ακούγονται (και θα προβάλλονται) στις συναντήσεις, μαζί με μια μικρή ανθολογία ποιημάτων του παρουσιαζόμενου ποιητή, θα είναι α­ναρτημένα στις ιστοσελίδες του Εργαστηρίου και του Συμποσίου. 
Συνιστάται σε όσους πρόκειται να συμμετάσχουν στις συναντήσεις να εκτυπώνουν κάθε φορά τη σχετική ανθολογία, προκειμένου να διευκολύνεται η συζήτηση με τους εισηγητές. Στο τέλος του Α΄ κύκλου των συναντήσεων θα χορηγηθούν Βεβαιώσεις Συμ­μετοχής. 

Οι συναντήσεις / σεμινάρια θα πραγματοποιούνται, με ελεύθερη συμμε­τοχή, στο Αμφιθέατρο Μαρασλείου Διδασκαλείου, Μαρασλή 4, Αθή­να, 6.00 - 8.00 μ.μ., τις ημερομηνίες που θα ανακοινώνονται κάθε φορά. 

Α΄ Κ Υ Κ Λ Ο Σ (Άνοιξη 2013) 

29 Μαρτίου 
Πρωτογονικό Τραγούδι 
Σωκράτης Σκαρτσής 

12 Απριλίου 
Pablo Neruda 
Γιώργος Κεντρωτής 

19 Απριλίου 
Nazim Hikmet 
Χρίστος Αλεξίου 

17 Μαΐου 
Xαϊκού –Ματσούο Μπασό 
Ξένη Σκαρτσή 

31 Μαΐου 
Federico García Lorca 
Χρίστος Γουδής

No comments: