8.1.12

"Η ποιητική του τοπίου", στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 19-22/1

Η Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας
σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών
σας προσκαλούν στο
Ε΄ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

με θέμα:
Η ποιητική του τοπίου
Πέμπτη 19 – Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2012
Αμφιθέατρο «Λεωνίδας Ζέρβας», Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

(Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, Αθήνα)
Οι περιλήψεις των ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα του ΙΝΕ/ΕΙΕ: http://www.eie.gr/nhrf/institutes/inr/index-gr.html

για το πρόγραμμα ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.eie.gr/nhrf/institutes/inr/news/programme_E_synedrio_grammatologias.pdf
Πληροφορίες: 210-7273586, 210-7273554

No comments: