11.1.12

Σεμινάρια και με υποτροφία από το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης

Επόμενα σεμινάρια, για τα οποία μπορείτε να πάρετε υποτροφία από το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης:
1) «Τα ελληνικά ως ξένη γλώσσα», ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ, Ισπανία, 2-6 Μαΐου 2012
2) «Διδάσκω Ελληνικά», ΛΕΣΒΟΣ, Ελλάδα, 6-10 Αυγούστου 2012
Τα σεμινάρια περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων επιμορφωτικών σεμιναρίων για καθηγητές σχολείων και εργαζόμενους στην εκπαίδευση ενηλίκων, http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/index.cfm . Οι ενδιαφερόμενοι που κατοικούν εκτός της χώρας διεξαγωγής του σεμιναρίου είναι επιλέξιμοι για την υποτροφία.


Αν ζείτε στην Ελλάδα μπορείτε να καταθέσετε στο ΙΚΥ την αίτησή σας για το σεμινάριο στη Βαρκελώνη.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 17 Ιανουαρίου 2012!!

Για πληροφορίες και αιτήσεις εγγραφής:
Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού
Συντονίστρια Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων: Βάσια Κόσσυβα
Τηλ: 210 5238149 (9:30-16:30), Fax: 210 8836494, e-mail: vassia@hcc.edu.gr

No comments: