17.3.12

Ο νόμος άλλαξε πολύ: Μήνυση ναι, παράβολο όχι.

Το παρακάτω δελτίο τύπου δίνει την ελπίδα και στέλνει το μήνυμα στην κοινωνία, ότι οι θεσμοί λειτουργούν. Και δουλεύουν.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΜΗΝΥΣΗ
ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ενημερώσει ότι καταργήθηκε η υποχρέωση καταβολής του παραβόλου για μήνυση από τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Ειδικότερα, στο άρθρο 28 "Ρυθμίσεις για την έγκληση" (το οποίο αντικαθιστά το άρθρο 46 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας) παρ. 2 του Ν. 4055/2012 "Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής" (Φ.Ε.Κ. 51 Α’-12/03/2012), ορίζεται σαφώς πλέον, ότι εξαιρούνται της ανωτέρω υποχρέωσης τα άτομα, που βάσει του Ν. 3.226/2004 ορίζονται ως δικαιούχοι νομικής βοήθειας και υποβάλλουν μήνυση "για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής και τα εγκλήματα ενδοοικογενειακής βίας".

Τονίζεται, ότι πριν από την εν λόγω ρύθμιση ο παθών ή η παθούσα, που επεδίωκε τη δίωξη της αξιόποινης πράξης, προκειμένου να γίνει δεκτή από το Δικαστήριο η μήνυσή του/της, όφειλε να καταθέσει παράβολο ύψους € 100 υπέρ των Δημοσίου. Σε περίπτωση μη καταβολής του παραβόλου δε, η μήνυση απορριπτόταν ως απαράδεκτη.

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων θεωρεί ουσιαστική την αναμόρφωση της διαδικασίας, που πλέον συνδράμει στην καταπολέμηση του φαινομένου της βίας. Με την υιοθέτηση του ανωτέρου, μέτρου, δεν θα αποθαρρύνονται, στη πράξη, οι πολίτες, κυρίως οι γυναίκες, να προβαίνουν στις προβλεπόμενες, νόμιμες ενέργειες, επιδιώκοντας την αποκατάσταση της ζημίας, που έχουν υποστεί.

Ας σημειωθεί ότι η ρύθμιση αυτή προωθήθηκε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κατόπιν αιτήματος της «Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής της με σκοπό την επεξεργασία Σχεδίου Νόμου για την Αντιμετώπιση της Βίας κατά των Γυναικών» που λειτούργησε για τις ανάγκες του «Εθνικού Προγράμματος για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων 2010-2013» της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων.

No comments: