7.10.09

Απόψε στο Θερβάντες, στις 20.00, έχει απονομή!Το να επιχειρείς να γράφεις σε μια ξένη γλώσσα

είναι το ίδιο επικίνδυνο με το να κολυμπάς στα βαθιά.

Μπορεί να δεις ότι σου αρέσει...


Who pinned the red belt down?

Early she reached the city nest

Soon the train was at a rest

Her setting about investigating

Every gate of the case

For any invisible trace

Coincided with one red belt wearing


Investigating with a belt

For any other zone

Was hard

Harder than predicted


Fast the train

Of her thoughts was

Whilst doves of blank papers

Were diving into a red zone


Superfluous she felt

In front of a paper lake with frogs

As very weird

All the paper made rumors were


Who pinned the belt down?

This permanent question was buying

All her night solo voices at the office


Next to the office

At random she found a library

Open 24 hours a day


The more she weighed

Written words like a Libra

Every morning

The more she paid night visits

To the library

For her plot diary


In the end she let the problem

Be her only emblem

A night blossom of fame

As it was said regarding the name

That the library would owe its root

To her sitting there

Rooted like a mermaid

Turning every page to keep

Secure words of resonance and weep


http://www.youtube.com/watch?v=JF9HpuZm6-g

No comments: