23.2.11

Δυνατά σημεία

Δυνατά σημεία

Χαλίκια του ύπνου μεροληπτούν μαζί με αυτό
Το ηλιοκαμένο όνειρο που τρέχει σε άπταιστη
Γλώσσα, σε ένα χθες, σήμερα, αύριο
Τι να σκεφτώ για πρώτο, σαν δεύτερο
Είναι κάτω απ’ τον πέπλο του χρόνου
Χρονοτριβώ τουλάχιστον σε ό,τι ανεμίζει
Ένα πηλίκο της πράξης που τέλος δεν έχει
Αμέλεια θυμίζει, προς την αδιαίρετη ουσία
Δυνατά σημεία εκ του σύνεγγυς ορίζει
Ανάμεσα στα κενά των σημειωμένων
Πραγμάτων υφιστάμενα της καταγωγής
Οι συγγραφείς θα πετάξουν μόνο με αυτό
Το όνομα που θα μεροληπτεί υπέρ
Της μεταμφίεσης παντού
Από το χαλίκι στο μάτι
Μέχρι την κάψα στο δόντι
Αυτό θα πει απόλαυση του παραπόνου
Καθώς δεν έμεινε παρά ετούτο
Στο κάτω άνω της γραφής
Πιάνεται το χέρι απ’ το ταίρι του πόνου
Χωρίς το σώμα-ιδιοκτήτη
Επινοούνται διαρκώς τα δυνατά σημεία
Άκτιστα της στιγμής αρχοντικά

No comments: