28.11.09

Όταν το ''αντί'' και ο Χρ. Παπουτσάκης ζούσαν...* δημοσιεύτηκε στο ''αντί'',
στο τεύχος 917
, της Παρασκευής 14.03.2008, και αφορά στον προβληματισμό
για τη χρήση των καμερών
στο δημόσιο αστικό χώρο.

No comments: