14.4.10

Το λένε Φεστιβάλ Μηδέν και είναι καλά...: σας περιμένει


Festival Miden
Call for entries 2010

Deadline extension: April 30, 2010

Video Art Festival Miden invites all video artists and video creators to participate in this year’s events, which will take place, like the past five years, in public spaces at the Historic Centre of the city of Kalamata, Greece, in July 2010.

The festival call is open to every creator (individuals, groups or organizations) of any nationality and background.

The proposed video can be of any genre (video art, experimental video, animation, short movie etc.). Duration under 10 min.

There is no entry fee.

New deadline: April 30, 2010 (post stamped)

In its 6th realization, along with the main program, Festival Miden wishes to present the following additional special showcases:

- a special theme program entitled “ Sound & vision, music & video ”

- a special theme program entitled “ Land/e/scape ”

- a special theme program entitled “Money”

- also, this year a special theme program entitled “Supernatural” will be curated by guest curator Maria Bourika, based in UK.

More info and detailed entry regulations at www.festivalmiden.gr
E-mail: info@festivalmiden.gr
Festival Μηδέν

Πρόσκληση συμμετοχής 2010

Παράταση προθεσμίας υποβολής συμμετοχών έως τις 30 Απριλίου 2010

Το Video Art Festival Μηδέν καλεί όλους τους βιντεοκαλλιτέχνες και δημιουργούς βίντεο να στείλουν εγκαίρως τις συμμετοχές τους για το φετινό πρόγραμμα προβολών, το οποίο θα φιλοξενηθεί, όπως και τις 5 προηγούμενες χρονιές, σε δημόσιους χώρους και πλατείες στο Ιστορικό Κέντρο Καλαμάτας το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου 2010.

Η πρόσκληση συμμετοχής απευθύνεται σε όλους τους δημιουργούς (άτομα, ομάδες ή οργανισμούς) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Δεν υπάρχουν θεματικοί ή άλλοι περιορισμοί, με εξαίρεση τη διάρκεια του έργου, που δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 10 λεπτά.

Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής.

Νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων και έργων: 30 Απριλίου 2010
(σφραγίδα ταχυδρομείου)

Στην 6η διοργάνωσή του, το Festival Μηδέν εκτός από το βασικό πρόγραμμα προτείνει και τις εξής θεματικές ενότητες:
- μια θεματική ενότητα υπό τον γενικό τίτλο “Sound & vision, music & video”
- μια θεματική ενότητα υπό τον γενικό τίτλο “Land/e/scape”

- μια θεματική ενότητα υπό τον γενικό τίτλο “Money”

- μια ακόμη ενότητα, με τον τίτλο “Supernatural” θα επιμεληθεί φέτος η Μαρία Μπουρίκα, εικαστικός με βάση το Λονδίνο.

Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικοί όροι συμμετοχής στην ιστοσελίδα του φεστιβάλ www.festivalmiden.gr
Επικοινωνία: info@festivalmiden.gr

No comments: