28.5.10

Το D.A.I.L.Y ζητά από το χρόνο σου + προσφέρει

To Κέντρο Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης Ευρωπαϊκή Προοπτική (ΜΚΟ), μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “D.A.I.L.Y. - Democracy And Intercultural Language among Young” προσφέρει τη δυνατότητα σε νέους 18-25 ετών να συμμετέχουν σε ένα διακρατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης με
στόχο την ενίσχυση του ρόλου τους ως ενεργοί πολίτες.

Το πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την από την Εθνική Αρχή της Ιταλίας (Italian National Agency-ANG) στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Youth in Action (Education & Culture DG), αποσκοπεί στην ενδυνάμωση των νέων για ενεργό συμμετοχή και πιο δημοκρατική εκπροσώπηση στο σύστημα λήψεως αποφάσεων στην τοπική κοινωνία τους.

Οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος, που είναι δομημένο ως
διαδραστικό εργαστήριο (workshop), θα λάβουν γνώσεις και εργαλεία για να κατανοήσουν καλύτερα τον ρόλο τους στη δημοκρατική κοινωνία και να αναλάβουν ενεργό δράση για την καλύτερη εκπροσώπηση τους στα κοινά. Παράλληλα, με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν νέους από την Ιταλία, να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες και να κατανοήσουν καλύτερα τις όποιες πολιτισμικές διαφορές και ομοιότητες.
Το Εργαστήριο θα υλοποιηθεί στην Calabria, Ιταλία από Δευτέρα 12 Ιουλίου έως Σάββατο 17 Ιουλίου και θα λάβουν μέρος νέοι από την Ελλάδα και την Ιταλία. Η γλώσσα υλοποίησης του προγράμματος εκπαίδευσης θα είναι τα ΑΓΓΛΙΚΑ.
Το πρόγραμμα καλύπτει το κόστος μετακίνησης προς και από τη Calabria, διαμονή και διατροφή και χορήγηση πιστοποιητικού που θα βεβαιώνει την συμμετοχή στο πρόγραμμα. Οι συμμετέχοντες πριν από την υλοποίηση του εργαστηρίου θα συμμετέχουν σε τοπικές συναντήσεις για τη σχετική ενημέρωση και προετοιμασία τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να επικοινωνήσετε στο
τηλέφωνο 210-2754050 ή μέσω mail στο comm@europers.gr με την ένδειξη «D.A.I.L.Y.»
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν βιογραφικά σημειώματα μέχρι 30/5/2010, στο comm@europers.gr ή στο fax 2102710960 με την ένδειξη «D.A.I.L.Y.».

No comments: