11.3.10

Σεμινάριο Ανθρωπολογίας στη Γαλλική Σχολή Αθηνών


SÉMINAIRE
HISTOIRE ET ANTHROPOLOGIE /
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ
Πέμπτη 18.00-20.00, με ελεύθερη είσοδο
*
και απόψε η συνάντηση θα γίνει κανονικά

Mémoire sociale et usages des sources primaires dans les pratiques historiques et anthropologiques
Κοινωνική μνήμη και χρήσεις πρωτογενών πηγών στην ανθρωπολογική και ιστορική έρευνα

Le séminaire portera sur les pratiques et les usages des sources primaires en relation avec les thématiques de la mémoire, du souvenir et de la narration ; il s’agit d’aborder certaines des questions de la gestion du passé et de la transmission de la mémoire sociale. Ces dernières années, la tradition de croiser les regards de l’histoire et de l’ethnologie, bien ancrée en France, prend une nouvelle dimension avec les récents travaux sur la mémoire, l’usage de la mémoire, et les représentations sociales de celle-ci - en France comme en Grèce. Nous proposons des séances comparatives sur les travaux récents ou en cours dans ces deux disciplines au sein des communautés scientifiques française et grecque. Le séminaire se déroulera dans la langue partagée par les intervenants : on choisira donc le français, le grec ou l’anglais, selon les séances.
Le séminaire a lieu à l’Ecole Française d’Athènes les Jeudi, entre 18 et 20h.

Κεντρικός άξονας του σεμιναρίου είναι οι πρακτικές και χρήσεις πρωτογενών πηγών σε σχέση με θέματα μνήμης, αφήγησης και ενθύμησης. Στόχος είναι να εξεταστούν μερικά ερωτήματα σχετικά με τη διαχείρηση του παρελθόντος και τη μετάδοση της κοινωνικής μνήμης. Η σύζευξη ιστορικής και ανθρωπολογικής έρευνας, μακροχρόνια παράδοση στη Γαλλία, παίρνει καινούριες διαστάσεις τα τελευταία χρόνια με τις πληθαίνουσες μελέτες για τη μνήμη, τις χρήσεις μνήμης, και τις αναπαραστάσεις μνήμης, και στις δύο χώρες. Στις συναντήσεις αυτές θα παρουσιαστούν συγκριτικά πρόσφατες έρευνες στους δύο επιστημονικούς χώρους στη Γαλλία και την Ελλάδα. Η γλώσσα επικοινωνίας επιλέγεται η κοινή ανάλογα με τους ομιλητές, μεταξύ ελληνικής, γαλλικής και αγγλικής.
Χρόνος και τόπος: ημέρα Πέμπτη, 6μμ.-8μμ, στην αίθουσα σεμιναρίων της Γαλλικής Σχολής Αθηνών.

11 Mars / 11 Μαρτίου 2010 :
Μνήμη της δεκαετίας του 1940 -Χρήσεις πηγών στη λογοτεχνία
(Mémoire des années 1940 ; usages des sources dans la littérature)

Θανάσης Βαλτινός
: Αναπλέοντας σκιερά ποτάμια

Ουρανία Πολυκανδριώτη (ΙΝΕ/EIE): Ιστορική έρευνα και μυθοπλασία. Μια σχέση αμφίδρομη;
Discutant : Maria Couroucli (ΕfA)

Ecole Française d’Athènes,
Didotou 6, Salle des conférences
Contact/Επικοινωνία/Βεβαιώσεις παρακολούθησης : Maria Couroucli, Directeur de Recherche CNRS/EFA maria.couroucli@efa.gr
Programme: http://www.efa.gr/Recherche/Prog/seminaireHistoireEtAnthropologie.pdf

*και... σχετικά με την πλαισίωση και τη φωτογραφία:
έρχεται : από τις 20 Μαρτίου έως 17 Απριλίου 2010
εγκατάσταση της Μυρσίνης Παπαγιαννάκη ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ
Στο Project room της γκαλερί ΤinT

Εν συντομία ποια είναι η Μυρσίνη Παπαγιαννάκη
Η Μυρσίνη Παπαγιαννάκη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1983. Σπούδασε εικαστικά στο τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Έχει παρουσιάσει τη δουλειά της σε ομαδικές εκθέσεις στα Γιάννενα και την Αθήνα. Ζει και εργάζεται στα Γιάννενα.

Γκαλερί TinT - TinT gallery
Χρυσ. Σμύρνης 13, 546 22 Θεσσαλονίκη
tel. + 30 2310 235 689
tel./fax + 30 2310 220 191
tint@otenet.gr
http://www.tintgallery.gr/

No comments: